Om vårt indre barn

Å bli som barn igjen er en tilstand, ikke en fysisk tilstand, du skal ikke bli som en fem-åring, men å bli som barn er en spirituell tilstand lik den du var i da du kom til denne jord.