Om Soulhealing

«La din sjel bli synlig for deg i ditt daglige liv,
for det er din sjels visdom som er din sanne veiviser.»

Kan vi heale vår sjel? Kanskje du i det hele tatt lurer på om du har en sjel, en ånd?
Er vi en kropp med sjel eller en sjel med kropp?
Vanskelige og eksistensielle spørsmål for mange av oss.
Men vi tror at vi mennesker er en sjel med kropp, ikke omvendt.

Septembermorgen_mCopyMange av oss er frakoblet vårt spirituelle jeg, vi lever som en tørrgran omkranset av et lys vi ikke slipper inn. Kanskje har noen av oss resignert, gitt opp, og sier:
«Livet mitt ble ikke slik jeg drømte om. Jeg sitter fast, sånn er det bare, ingenting funker for meg, og det kan jeg ikke gjøre noe med.»

Jo, du kan gjøre noe med livet ditt, det er de andres liv du ikke kan gjøre noe med, selv om du så gjerne vil at andre skal endre seg så du får det bedre.
Her i SOULHEALING tror vi at vi alle kan finne tilbake til vår sjel, vårt eget lys, eller vårt høyere selv om du vil. Til vår indre verden som er helt annerledes enn den ytre. Eller kanskje vi kan kalle det vår kobling til den universelle
bevisstheten. Finner vi tilbake dit, finner vi vårt sanne liv, ikke det livet vi tror vi må leve.

Hvordan, spør du?
Det er mange veier til Rom, sies det.  I SOULHEALING forteller vi om to
måter å gjøre dette på, nemlig regresjonsterapi og spirituell skriving, og gjerne de to i kombinasjon.

I regresjonsterapien kommuniserer du med ditt høyere selv, og ved å skrive ned det du opplever, forsterkes effekten av innsikten du får.

Både regresjonsterapi og spirituell skriving er SOULHEALING.

Unni Ranheim er forfatter og regresjonsterapeut og kombinerer gjerne de to
formene for SOULHEALING.
Ta kontakt om du lurer på noe, vi lager individuelle opplegg, pris etter avtale.
unnira(at)sf-nett.no