Et godt nytt år ønskes dere alle!

nyttår messina-stredet
I dag er det nyttårsaften 2016 – for mange er et godt år over.
For andre har det vært et vanskelig år.
Hva har det vært for deg?
Bildet over viser raketter i Messina-stredet i Italia.
Vi kan velge å tolke bildet som kun uklare, uskarpe,
rotete eller innbilte lyspunkter.
Er det raketter eller er det noe annet?
Hvilket øye ser du med?
Kan vi bestemme oss for hva vi vil se?

Kan vi selv bestemme om neste år skal bli et godt eller et vanskelig år?
Hva tror du? Er vi med på bestemme vår framtid?
Er vi medskapere i våre egne liv?
Eller er vi ofre for alle omstendigheter – vi kan
intet gjøre –
alt bare skjer med oss –
enten vi vil eller ikke?

Et gammelt ord sier:
Det er ikke hvordan du har det – det er hvordan du tar det …

Jeg tror det ligger mye sannhet i dette.
Vi kan velge om vi vil se på oss selv som ofre for omstendighetene rundt oss,
eller vi kan velge å si:
Ok, der kom en ny utfordring –
hvordan skal jeg møte dette?
Ja, det er vanskelig, det er tøft, men det som er helt sikkert er at
du kan intet gjøre med andre personer, du kan ikke endre dem,
du kan kun endre deg selv.
Du kan ikke forlange at at andre skal endre seg så du blir lykkelig.

Du kan forlate en vanskelig situasjon, du kan endre måten du takler den på,
du kan tenke: Hva skal jeg lære nå?
Men ingenting er så vanskelig som det å endre gamle mønstre.
Vi vet hva vi har, men vi vet aldri hva vi får – og redselen for at noe blir verre holder oss ofte igjen, men også redselen for at vi må ta nye valg,
møte andre utfordringer skaper usikkerhet i oss.
Hva om vi bestemmer oss for å møte 2017 med et åpent sinn?
Nå sier de som driver med numerologi at 2017 er år 1.
2+1+7=10=1
Skal vi satse på det?
At dette er det første året i resten av vårt nye spennende liv!
Godt Nytt År!