Sommeren er på hell …

bjerkealle… men fortsatt kan de fleste av oss nyte gode sommerdager.
Dager vi kan bruke til å lade batteriene, til å forberede oss på en ny vinter,
en ny tid for innendørsaktiviteter.

Og til å gå innover i oss selv, for det er der svaret ligger.
Svaret på det vi lurer på, på våre utfordringer, på våre ønsker og drømmer.
Men det er ikke bare lett å gå innover. De fleste av oss har problemer med å
konsentrere oss så lenge at vi finner den indre stemmen vår, vi trenger hjelp til dette.

Regresjonsterapi er et meget godt hjelpemiddel i så måte.
Det er ikke jeg som terapeut som gir deg svarene du trenger, det er du selv som finner dem inne i deg selv. Det er ditt høyere selv du kommer i kontakt med, jeg er bare en veileder for deg på veien inn dit.
På tide med litt innendørsaktivitet?
På lenken under her kan du lese om Rakel og om hva som skjer med henne når hun går innover i seg selv i en regresjon.
God sensommer!